30 sep 2013: BTW verrekening voor zonnepaneleneige

BTW ondernemer of niet ?

Het aantal woningen dat zelf duurzame energie opwekt is in de afgelopen jaren enorm gestegen, met name op het gebied van zonne-energie (zonnepanelensystemen en zonneboiler/collector systemen). Niet alleen is de stijging in Nederland groot, maar in geheel Europa. (In Duitsland is de produktiecapaciteit van alle zonnepanelensystemen al voldoende om in meer dan 100 % van de landelijke elektriciteitsbehoefte te voorzien).

Saldering

Een groot voordeel van zonnepanelensystemen is dat de opgewekte elektriciteit die niet gebruikt wordt, direct geleverd kan worden aan een energiemaatschappij waarvoor de zonnepaneleneigenaar een vergoeding per kilowattuur ontvangt. Deze vergoeding wordt maandelijks bepaald na verrekening (saldering) van de elektriciteit die de zonnepaneleneigenaar zelf heeft verbruikt (bijvoorbeeld op piekmomenten waarbij het zonnepanelensysteem onvoldoende elektriciteit genereert).

Uitspraak Europese Hof in Luxemburg

Het Europese Hof in Luxemburg heeft recent bepaalt dat het leveren van elektriciteit (opgewekt door zonnepanelen) aan energiemaatschappijen als een vorm van ondernemerschap kan worden gezien.

Effect voor Nederland ?

De overheid heeft aangegeven dat het arrest van het Hof in principe ook gevolgen heeft voor Nederlandse eigenaren van zonnepanelen. De verwachting is dat er nog enkele algemene regelingen worden uitgewerkt en dat de PV-eigenaar zelf keuzes zal mogen maken. Indien men wil valt men als kleine ondernemer onder de btw-regeling,maar de verwachting is dat de meeste mensen ontheffing aan zullen vragen en zullen krijgen.

BTW-verrekening

Een groot voordeel kan zijn dat de zonnepaneleneigenaar van alle kosten die verbonden zijn aan het PV-systeem (installatiekosten etc.) de btw mag terugvorderen.

Verdere ontwikkelingen

Het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de Energiesector gaan overleggen wat de praktische gevolgen zullen zijn van de BTW-plicht voor de vergoeding van zonne-energie. De verwachting is dat er heldere regelingen zullen komen die online ingevuld en afgesloten kunnen worden waardoor zonnepaneleneigenaren met zo min mogelijk administratieve rompslomp opgezadeld worden, maar waarbij ze wel de kans hebben om eventuele BTW verrekening toe te gaan passen.

Het team van dezonnepaneelexpert.nl zal u op de hoogte houden.

Waarom zonnepanelen ?

Wij gebruiken cookies op deze website om de gebruikservaring te verbeteren Meer informatie